Τεχνικοί ασφάλειας 2021

Διεξάγεται από: 01-01-2021 Διεξάγεται έως: 31-12-2021

Σύνολο ωρών: 15.00
Τιμή: 5.00 € - 30.00 €
Περιγραφή:

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.E.Θ.) διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πρέπει να συνδεθείτε ως επιχείρηση.

Τεχνικοί ασφάλειας 2022

Διεξάγεται από: 03-05-2022 Διεξάγεται έως: 30-06-2022

Σύνολο ωρών: 15.00
Τιμή: 5.00 € - 30.00 €
Περιγραφή:

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.E.Θ.) διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πρέπει να συνδεθείτε ως επιχείρηση.